Program szkolenia

Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® – III i IV stopień

Celem szkoleń III i IV stopnia jest wprowadzenie tematyki masażu dźwiękiem w szerszych i bardziej zindywidualizowanych obszarach jego wykorzystywania. To także szkolenia dla osób, które ukończyły kurs I stopniakurs II stopnia, a które myślą o rozpoczęciu własnej działalności związanej z masażem metodą Petera Hessa. Szkolenie III i IV stopnia masażu dźwiękiem pozwala na wzięcie udziału w superwizji, wymianie doświadczeń z innymi masażystami, a także otwiera drogę do przyszłej działalności instruktorskiej w Peter Hess Akademia Polska.

 

Uczestnicy:

Peter Hess podczas medytacji z dźwiękiem

Peter Hess podczas medytacji z dźwiękiem

 • • Uczą się, jak dostosować masaż do indywidualnych potrzeb i problemów klienta.
 • • Zapoznają się z kolejnymi, ukierunkowanymi na określoną problematykę elementami masażu dźwiękiem.
 • • Doświadczają całościowego działania masażu dźwiękiem, który łączy zakres odczuwania poprzez ciało, aurę i czakry.
 • • Poznają możliwości i uwarunkowania dotyczące zastosowania masażu dźwiękiem w przypadku występowania określonych symptomów chorobowych.
 • • Zostają przeszkoleni w zakresie profesjonalnego podejścia masażysty do klienta, które obejmuje: zrozumienie roli masażysty w relacji z klientem i charakteru tej relacji, określenie granic wykorzystania masażu dźwiękiem oraz własnych możliwości.
 • • Otrzymują wskazówki dotyczące reklamy, świadczenia usług masażu dźwiękiem, jak również organizacji działalności.

 

Cena szkolenia III stopnia: 1080 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsce: Garbicz, Warszawa, Kraków, Rewal

Cena szkolenia IV stopnia: 1080 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsce: Garbicz, Warszawa, Kraków, Rewal

W trakcie szkoleń zostają poruszone następujące zagadnienia:

Misy dźwiękowe różnych rodzajów

Misy dźwiękowe różnych rodzajów

 • • Wprowadzenie rozszerzonych elementów masażu dźwiękiem wg metody Petera Hessa.
 • • Zastosowanie nowych elementów w masażu częściowym oraz całościowym.
 • • Medytacja dźwiękowa z wykorzystaniem mis, gongów i innych instrumentów.
 • • Wykorzystanie arkusza towarzyszącego masażowi dźwiękiem.
 • • Informacje teoretyczne na tematy związane z ukierunkowanym masażem dźwiękiem oraz mis planet.
 • • Zastosowanie różnorodnych form pracy z dźwiękiem poza samym masażem.
 • • Projekcja, wizualizacja, afirmacja, intencja i ich wykorzystanie w masażu dźwiękiem.

 

 

 

Tematyka kursu:

 • • Masaż dźwiękiem ukierunkowany na indywidualną problematykę.
 • • Nowe elementy pracy z dźwiękiem mis i różne możliwości ich zastosowania w trakcie masażu.
 • • Uderzenia kierunkowe i ich znaczenie w masażu dźwiękiem.
 • • Harmonizowanie poprzez piramidę dźwięków.
 • • Opracowanie i realizacja masażu dźwiękiem dostosowanego do konkretnych potrzeb z wykorzystaniem nowych elementów i rodzajów uderzeń w misy. Praca w zmiennych parach.
 • • Wymiana doświadczeń po wykonaniu i doświadczeniu masaży.
 • • Wprowadzenie do masażu dźwiękiem miseczek o wyższych częstotliwościach i ich zastosowanie w celu uzyskania głębokiego odprężenia.
 • • Tematyczna relaksacja z dźwiękiem.
 • • Informacje dotyczące reklamy, świadczenia usług masażu i organizacji działalności.

 

Wybierz odpowiedni termin i zapisz się na szkolenie!

Terminy