Program szkolenia

Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® – III i IV stopień

Celem szkoleń III i IV stopnia jest wprowadzenie tematyki masażu dźwiękiem w szerszych i bardziej zindywidualizowanych obszarach jego wykorzystywania. To także szkolenia dla osób, które ukończyły kurs I stopniakurs II stopnia, a które myślą o rozpoczęciu własnej działalności związanej z masażem metodą Petera Hessa. Szkolenie III i IV stopnia masażu dźwiękiem pozwala na wzięcie udziału w superwizji, wymianie doświadczeń z innymi masażystami, a także otwiera drogę do przyszłej działalności instruktorskiej w Peter Hess Akademia Polska.

 

Uczestnicy:

Peter Hess podczas medytacji z dźwiękiem

Peter Hess podczas medytacji z dźwiękiem

 • • uczą się, jak dostosować masaż do indywidualnych potrzeb i problemów klienta,
 • • Zapoznają się z kolejnymi, ukierunkowanymi na określoną problematykę elementami masażu dźwiękiem,
 • • Doświadczają całościowego działania masażu dźwiękiem, który łączy zakres odczuwania poprzez ciało, aurę i czakry,
 • • Poznają możliwości i uwarunkowania dotyczące zastosowania masażu dźwiękiem w przypadku występowania określonych symptomów chorobowych,
 • • Zostają przeszkoleni w zakresie profesjonalnego podejścia masażysty do klienta, które obejmuje: zrozumienie roli masażysty w relacji z klientem i charakteru tej relacji, określenie granic wykorzystania masażu dźwiękiem oraz własnych możliwości,
 • • Otrzymują wskazówki dotyczące reklamy, świadczenia usług masażu dźwiękiem, jak również organizacji działalności.

 

Cena szkolenia III stopnia: 940 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsce: Rewal

Cena szkolenia IV stopnia: 940 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsce: Rewal

W trakcie szkoleń zostają poruszone następujące zagadnienia:

Misy dźwiękowe różnych rodzajów

Misy dźwiękowe różnych rodzajów

 • • Wprowadzenie rozszerzonych elementów masażu dźwiękiem wg metody Petera Hessa
 • • zastosowanie nowych elementów w masażu częściowym oraz całościowym
 • • medytacja dźwiękowa z wykorzystaniem mis, gongów i innych instrumentów
 • • wykorzystanie arkusza towarzyszącego masażowi dźwiękiem
 • • informacje teoretyczne na tematy związane z ukierunkowanym masażem dźwiękiem oraz mis planet
 • • zastosowanie różnorodnych form pracy z dźwiękiem poza samym masażem
 • • projekcja, wizualizacja, afirmacja, intencja i ich wykorzystanie w masażu dźwiękiem

 

 

 

Tematyka kursu:

 • • masaż dźwiękiem ukierunkowany na indywidualną problematykę
 • • Nowe elementy pracy z dźwiękiem mis i różne możliwości ich zastosowania w trakcie masażu,
 • • Uderzenia kierunkowe i ich znaczenie w masażu dźwiękiem
 • • harmonizowanie poprzez piramidę dźwięków,
 • • opracowanie i realizacja masażu dźwiękiem dostosowanego do konkretnych potrzeb z wykorzystaniem nowych elementów i rodzajów uderzeń w misy. Praca w zmiennych parach,
 • • wymiana doświadczeń po wykonaniu i doświadczeniu masaży
 • • wprowadzenie do masażu dźwiękiem miseczek o wyższych częstotliwościach i ich zastosowanie w celu uzyskania głębokiego odprężenia,
 • • tematyczna relaksacja z dźwiękiem
 • • informacje dotyczące reklamy, świadczenia usług masażu i organizacji działalności.

 

Wybierz odpowiedni termin i zapisz się na szkolenie!

Terminy