Program szkolenia

Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® – II stopień

Celem szkolenia II stopnia jest zapoznanie uczestników z nowymi elementami masażu dźwiękiem stosowanymi zarówno na ciele, jak i wokół ciała. Uczestnicy podczas szkolenia II stopnia pogłębiają wiedzę zdobytą na kursie wprowadzającym oraz zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Aby wziąć udział w kursie masażu dźwiękiem II stopnia, należy ukończyć kurs masażu dźwiękiem I stopnia. Ukończenie kursu II stopnia uprawnia do kontynuowania nauki na stopniach III i IV masażu dźwiękiem.

 

Uczestnicy:

 • • Zapoznają się z kolejnymi etapami przebiegu masażu dźwiękiem wg Metody Petera Hessa.
 • • Poszerzą swoją wiedzę w zakresie wykorzystania metody masażu dźwiękiem w nowych obszarach.
 • • Wzmocnią swoją wrażliwość na odczuwanie materii subtelnej wokół ciała.
 • • Doświadczą różnorodnych odczuć związanych z dźwiękiem w aurze zdrowia oraz dalszych płaszczyznach przestrzeni.
 • • Poznają sposoby zastosowania mis dźwiękowych oraz gongu w celu oczyszczania, wzmacniania oraz harmonizowania ciała fizycznego oraz przestrzeni wokół niego.

Cena szkolenia: 900 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsca: Garbicz, Warszawa, Kraków, Rewal

 

W trakcie kursu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Peter Hess podczas masażu dźwiękiem.

Peter Hess podczas masażu dźwiękiem.

 • • Wpływ dźwięku na struktury fizyczne.
 • • Uwrażliwienie na odczuwanie aury.
 • • Istota zachowania się cząsteczek wody poddawanej działaniu muzyki, słowa mówionego czy intencji dla potrzeb wykorzystania w masażu dźwiękiem.
 • • Wyczuwanie aury poprzez śpiewane tony i współgrający dźwięk.
 • • Odczuwanie aury zdrowia i aury poprzez misy dźwiękowe i gongi.
 • • Znaczenie odczuwania aury dla pracy z dźwiękiem mis i gongów w kierunku większej uważności oraz tolerancji.
 • • Uczenie się w oparciu o doświadczenia własne oraz innych osób.
 • • Nowe elementy poszerzające podstawowy masaż dźwiękiem na ciele.
 • • Nowe elementy poszerzające podstawowy masaż dźwiękiem w aurze.

 

 

Tematyka kursu II stopnia masażu dźwiękiem:

Masaż dźwiękiem w wodzie

Masaż dźwiękiem w wodzie

 • • Wprowadzenie w zagadnienia związane z aurą zdrowia, polem magnetycznym w ciele oraz biopolem.
 • • Wpływ psychiki na biopole.
 • • Informacje z zakresu zmian w strukturach wody, a tym samym organizmów żywych pod wpływem działania energii pierwotnej.
 • • Wpływ odczuwania lub postrzegania aury na przebieg masażu dźwiękiem.
 • • Ćwiczenia praktyczne odczuwania aury i aury zdrowotnej dłońmi zarówno na własnym ciele jak i z osobą towarzyszącą.
 • • Sposoby zastosowania mis dźwiękowych dla potrzeb oczyszczania, harmonizacji oraz doenergetyzowania pola aurycznego.
 • • Połączenie energii człowieka z energią ziemi w celu przywrócenia naturalnego obiegu energetycznego po zakończonej sesji masażu dźwiękiem.
 • • Wprowadzenie nowych elementów do masażu dźwiękiem w kierunku rozluźnienia lędźwi oraz karku.
 • • Praca misami dźwiękowymi oraz gongiem typu Feng w aurze.
 • • Wykonanie poszerzonych masaży dźwiękiem z nowymi elementami.
 • • Wymiana doświadczeń po realizacji masaży.
 • • Możliwości wykorzystania gongów w masażu dźwiękiem.
 • • Realizacja masażu dźwiękiem z gongiem.
 • • Wymiana doświadczeń po wykonaniu masażu.
 • • Pytania i uzupełnienie wiadomości z zakresu realizowanej podczas szkolenia tematyki.

Znajdź wolny termin i zapisz się na szkolenie.

Terminy