Program szkolenia

Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® – I stopień

Celem szkolenia I stopnia jest przekazanie podstawowych cech, zasad oraz zagadnień, które są charakterystyczne dla masażu dźwiękiem według metody Petera Hessa®. Kurs I stopnia stanowi również przygotowanie do dalszego poznawania masażu dźwiękiem. Ukończenie kursu I stopnia wymagane jest, by kontynuować naukę na kursie II stopnia, a także na kursie KLiK – dźwięk w pracy grupowej z dziećmi.

Uczestnicy:

  • • Osobiście doświadczają masażu dźwiękiem,
  • • Otrzymują pierwsze wskazówki dotyczące zastosowania masażu,
  • • Potrafią sami wykonać masaż dźwiękiem,
  • • Zapoznają się z podstawowymi zasadami oraz oznakami oddziaływania masażu według metody Petera Hessa

 

Cena szkolenia: 740 zł | Czas trwania: 2 dni | Miejsca: Rewal, Poznań, Kraków, Garbicz

W trakcie szkolenia zostają poruszone następujące zagadnienia:

klang

Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hessa®

• kontakt z dźwiękiem mis
• Stworzenie wyobrażenia o tym, czym jest dźwięk, jakie jest jego oddziaływanie – na podstawie własnych doświadczeń.
• Różnorodność możliwości zastosowania masażu dźwiękiem.
• Uświadomienie złożoności tematyki.
• Indywidualne wypracowanie uważności w trakcie stosowania metody, jak i w odniesieniu do człowieka – ogólne wprowadzenie w tematykę.
• Uczenie się razem z innymi oraz na przykładzie innych osób – każdy człowiek jest wyjątkowy!
• nauczenie się indywidualnego podejścia do zastosowania metody,
• metoda nie polega tylko na stosowaniu ”z góry określonej” techniki, lecz obejmuje pełne uwagi i wyczucia podejście do ludzi, do ich potrzeb w odniesieniu do masażu dźwiękiem – jego poszczególnych elementów, które na dalszych etapach są indywidualnie dostosowywane,
• Wypracowanie świadomości związanej z jakością instrumentów dźwiękowych,
• Kształtowanie takich cech jak: uważność, akceptacja, tolerancja.
• Wypracowanie wrażliwości dla siebie samego i dla innych (gotowość na rezonans).

 

Tematyka kursu I stopnia masażu dźwiękiem:

• Geneza masażu dźwiękiem według metody Petera Hessa,
• Oddziaływanie dźwięków i mis dźwiękowych na poziomie ciała,
• Wibracja dźwięków w przestrzeni – zmiany wibracji w danej przestrzeni pod wpływem różnorodnych czynników (np. mentalna koncentracja),
• Dźwięk jako nośnik i wzmacniacz informacji,
• Relacje osobistych doświadczeń instruktora związanych z dźwiękiem i masażem dźwiękiem,

Misa dźwiękowa

Misa dźwiękowa wypełniona wodą

• Rozpoznawanie charakterystyki różnych mis dźwiękowych za pomocą różnych pałeczek używanych w podstawowym masażu dźwiękiem.
• Prezentacja podstawowego masażu dźwiękiem.
• Wykonanie masażu dźwiękiem w parach z instruktażem.
• Realizacja podstawowego masażu dźwiękiem bez instruktażu.
• Wymiana pierwszych doświadczeń po wykonaniu masaży,
• Możliwości zastosowania masażu dźwiękiem wg Metody Petera Hessa, (granice i obszary stosowania).

Znajdź wolny termin i zapisz się na szkolenie.

Terminy